રાજ્યમાં બે વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, નવલી નવરાત્રિનાં રંગમાં ભંગ પાડશે પણ વરસાદ.

નવરાત્રીના તહેવારની ખેલૈયાઓ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

હવામાન ખાતાની આગાહી મુજબ 26 સપ્ટેમ્બર થી 5 ઓકટોબર સુધી વરસાદની સંભાવના છે

કદાચ આ વર્ષે મેઘરાજા રંગમાં ભંગ પાડી શકે છે.

વોલમમાર્ક લો પ્રેશર અને વરસાદી ટર્ફ ની અસરથી ભારે થી અતી ભારે વરસાદ વરસી શકે છે.

17 અને 18 તારીખમાં પણ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

આ કારણે નવરાત્રિમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પણ વરસી શકે છે.