આજના સોયાબીન ના ભાવ જાણવા અહીંયા ક્લિક કરો – Soybean Seeds Price In Gujarat

આજના સોયાબીન ના ભાવ | Aaj Na Soybean Na Bhav | Soybean Seeds Price In Gujarat

આજ ના સોયાબીનના ભાવ
તારીખ=06/06/2022
Rate for 20 Kgs.

કપાસ એરંડા
મગફળી સોયાબીન
વરીયાળી જીરા
બટાકા