[ અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો ] ikhedut Portal | આઈ ખેડૂત પોર્ટલ | ikhedut Portal Registration

ikhedut Portal | આઈ ખેડૂત પોર્ટલ | ખેડૂતલક્ષી યોજના 2022 | Gujarat ikhedut Portal Registration | Khedut Yojana 2022| ikhedut Yojana in Gujarati

Ikhedut Portal is a yojana introduced by the government of Gujarat specially for the farmers Ikhedut Portal Registration is a online portal introduced by the Government of Gujarat for the farmers of Gujarat.
ikhedut Portal યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ?

i-khedut portal 2021 દ્વારા  વિવિધ સરકારી યોજનાઓના ઓનલાઇન અરજીઓ સ્વીકારવાનું ચાલુ કરેલ છે. જેમાં i-khedut portal પર આ યોજનાની અરજી માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે.

  1. Aadhaar card
  2. Identity card
  1. Passport size photo
  2. Bank passbook
  3. Mobile number (for registration )

ikhedut Portal પર અરજી કેવી રીતે કરવી?

➤ખેડૂત મિત્રોએ ikhedut online application કરવાની રહેશે. આ ઓનલાઈન અરજી વિવિધ જગ્યાએથી કરી શકાય.

ikhedut યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજી માટે ગ્રામ કક્ષાએ VCE મારફતે કરી શકાય.

ikhedut ઓનલાઈન માટે શહેરમાં કે ગ્રામ વિસ્તારમાં ઓનલાઈનની કામગીરી કરતા હોય એમની પાસેથી પણ કરી શકાય.

ikhedut ઓનલાઈન અરજી માટે જો જાણકારી હોય તો ઘરેથી પણ ભરી શકાય છે.

આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર કુલ-49 ખેતીવાડી
વિભાગની યોજનાઓ ચાલુ થશે
ઓનલાઈન અરજી તારીખ Click Here
અરજી કેવી રીતે કરવી Click Here
Online Apply Apply Now

iKhedut Portal 2022 New List

ક્રમ યોજનાનું નામ વધુ માહિતી માટેની
ઓનલાઈન લિંક
1 અન્ય ઓજાર/સાધન Click Here
2 એગ્રો સર્વિસ/પ્રોવાઈડર યુનિટ Click Here
3 કમ્બાઈન્‍ડ હાર્વેસ્ટર Click Here
4 કલ્ટીવેટર Click Here
5 ખેડૂતોને પાક મૂલ્યવૃદ્ધિ કરવા માટે
પ્રોત્સાહન આપવાની યોજના
Click Here
6 ગ્રાઉન્‍ડનટ ડીગર Click Here
7 ચાફ કટર (એંજિન/
ઈલે.મોટર ઓપરેટેડ)
Click Here
8 ચાફ કટર(ટ્રેક્ટર
/પાવર ઓપરેટેડ)
Click Here
9 ટ્રેક્ટર Click Here
10 તાડપત્રી Click Here
11 પેડી ટ્રાન્‍સ પ્લાન્‍ટર(સેલ્ફ Click Here
12 પ્લાઉ (તમામ પ્રકારના) Click Here
13 પ્લાન્ટર (અન્ય પ્રકારના) Click Here
14 પશુ સંચાલિત વાવણીયો Click Here
15 પાક સંગ્રહ સ્ટ્રકચર (ગોડાઉન) Click Here
16 પાવર ટીલર Click Here
17 પાવર થ્રેસર Click Here
18 પોટેટો ડીગર Click Here
19 પોટેટો પ્લાન્ટર Click Here
20 પોસ્ટ હોર્વેસ્ટના સાધનો Click Here
21 પોસ્ટ હોલ ડીગર Click Here
22 ફોર્મ મશીનરી બેંક –
10 લાખ સુધીના
Click Here
23 ફોર્મ મશીનરી બેંક –
25 લાખ સુધીના
Click Here
24 ફોર્મ મશીનરી બેંક
(પસંદ કરેલા જિલ્લા/ગામ)
Click Here
25 બ્રસ કટર Click Here
26 બેલર (ટ્રેકટર સંચાલિત ઘાસની
ગાંસડી બાંધવાનું સાધન)
Click Here
27 માનવ સંચાલિત સાઈથ
(કાપણીનું સાધન)
Click Here
28 માલ વાહક વાહન Click Here
29 રિઝર/બંડ ફોર્મર/ફરો આપનાર Click Here
30 રિપર/બાઈન્ડર (તમામ પ્રકારના) Click Here
31 રોટરી પાવર ટીલર
(સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ) /પાવર વિડર
Click Here
32 રોટાવેટર Click Here
33 લેન્ડ લેવલર Click Here
34 લેસર લેન્ડ લેવલર Click Here
35 વ્હીલ હો (આંતરખેડનું સાધન) Click Here
36 વાવણીયા/ ઓટોમેટિક ડ્રિલ Click Here
37 વિનોવીંગ ફેન Click Here
38 શ્રેડર/મોબાઈલ શ્રેડર Click Here
39 સબસોઈલર Click Here
40 સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ Click Here
41 હેરો (તમામ પ્રકારના) Click Here
42 હાઈ-ટેક, હાઈ પ્રોડક્ટિવ
ઈકવીપમેન્ટ હબ
Click Here
43 ટ્રેકટર ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર Click Here
44 પાક સંરક્ષણ સાધનો –
પાવર સંચાલિત
Click Here
45 સોલર લાઈટ ટ્રેપ Click Here
46 સ્માર્ટફોનની ખરીદી પર સહાય Click Here
47 પમ્પ સેટ્સ Click Here
48 પાણીના ટાંકા બનાવવા
સહાય આપવાની યોજના
Click Here
49 વોટર કેરિંગ પાઇપલાઇન Click Here

Ikhedut પોર્ટલ ઓનલાઇન નોંધણી માટે કોણ પાત્ર છે?

➤ગુજરાત ikhedut Portal ઓનલાઈન નોંધણી માટે અરજી કરવા માટેની પાત્રતાના માપદંડ નીચે મુજબ છે:

➤અરજદાર રાજ્યનો કાયમી રહેઠાણ હોવો જોઈએ.

➤અરજદાર વ્યવસાયે ખેડૂત હોવો જોઈએ.

➤અરજદારનું કાર્યકારી બેંક ખાતું હોવું આવશ્યક છે.

➤અરજદાર પાસે કાર્યરત આધાર કાર્ડ નંબર હોવો આવશ્યક છે.

➤ગુજરાતમાં આ I ખેડૂત યોજના 2020 હેઠળ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરતા અધિકારીઓ દ્વારા લાભાર્થીઓની પસંદગી કરવામાં આવશે.

➤અરજદારે તમામ સાચા દસ્તાવેજોની વિગતો આપવી આવશ્યક છે.

Ikhedut પોર્ટલ ગુજરાત માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

સ્ટેપ 1 : ikhedut પોર્ટલ યોજના ગુજરાતની સત્તાવાર વેબસાઇટ  પર જાઓ.

સ્ટેપ 2: i Khedut ના હોમ પેજ પર, તમારે  સ્કીમ વિકલ્પપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ 3 : તે પછી, તમારે તમારી પસંદગી મુજબ કોઈપણ એક યોજના પસંદ કરવી પડશે.

સ્ટેપ 4 : હવે લિંક પર ક્લિક કરવાથી સ્ક્રીન પર એક નવું પેજ દેખાશે અને તમારે જે પ્લાન અથવા સ્કીમમાં એનરોલ કરવું છે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ 5 : તે પછી તમે પૂછશો, તમે પહેલાથી જ યોજનામાં નોંધણી કરાવી છે કે નહીં. જો તમે પહેલાથી જ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હોય તો તમારે ”ના” અને પછી ‘‘ આગળ વધો” વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ 6 : તે પછી, સ્ક્રીન પર એક નવું પેજ દેખાશે, અને તમારે‘નવું એપ્લિકેશન ફોર્મ’વિકલ્પપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ 7 : હવે તમારે તમામ જરૂરી વિગતો અને બેંક વિગતો ભરવાની રહેશે.

સ્ટેપ 8 : તે પછી, તમારે અરજદારનું રેશન કાર્ડ અને જમીનની વિગતો ભરવાની રહેશે.

સ્ટેપ 9 : હવે તમારે આપેલ બોક્સમાં સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત કેપ્ચા કોડ દાખલ કરવો પડશે.

સ્ટેપ 10 : હવે, તમારે‘સબમિટ‘ બટન પર ક્લિક કરવું પડશે.

ikhedut પોર્ટલ એપ્લિકેશન સ્થિતિ કેવી રીતે તપાસવી?

સ્ટેપ 1 : સૌ પ્રથમ, ikhedut પોર્ટલ ગુજરાતની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.

સ્ટેપ 2 : હોમ પેજ પર તમારે ‘‘અરજદાર સુવિધા”વિકલ્પપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ 3 : તે પછી, તમારે ‘‘ ikhedut પોર્ટલ એપ્લિકેશન સ્ટેટસ” વિકલ્પપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ 4 : હવે તમારી સામે I ખેડૂત પોર્ટલ ફોર્મ ઓનલાઈન 2020 ખુલશે અને પછી તમારે રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર અને એપ્લિકેશન નંબર દાખલ કરવો પડશે.

સ્ટેપ 5 : હવે કેપ્ચા કોડ સ્ક્રીન પર દેખાશે અને તમારે આપેલ બોક્સમાં કોડ દાખલ કરવો પડશે.

સ્ટેપ 6 : તે પછી, તમારે ”એપ્લિકેશન સ્થિતિ જુઓ ”વિકલ્પપર ક્લિક કરવું પડશે.

સ્ટેપ 7 : હવે તમારી સ્ક્રીન પર એપ્લિકેશન સ્ટેટસ દેખાશે.