આજના મગફળી ના ભાવ જાણવા અહીંયા ક્લિક કરો – Groundnut Seeds Price In Gujarat

આજના મગફળી ના ભાવ | Aaj Na Groundnut Na Bhav | Groundnut Seeds Price In Gujarat

મગફળી જાડી ના ભાવ
તારીખ=06/06/2022
Rate for 20 Kgs.

મગફળી ઝીણીના ભાવ
તારીખ=06/06/2022
Rate for 20 Kgs.

કપાસ એરંડા
મગફળી સોયાબીન
વરીયાળી જીરા
બટાકા