આજના જીરા ના ભાવ જાણવા અહીંયા ક્લિક કરો – Cumin Seeds Price In Gujarat

આજના જીરા ના ભાવ | Aaj Na Cumin Na Bhav | Cumin Seeds Price In Gujaratq

આજ ના જીરા ના ભાવ
તારીખ=06/06/2022
Rate for 20 Kgs.

કપાસ એરંડા
મગફળી સોયાબીન
વરીયાળી જીરા
બટાકા