7/12 ની નકલ Online, Anyror ગુજરાત, Download Print, 7/12 Utara Online

7/12 ની નકલ Online, Anyror ગુજરાત, Download Print, 7/12 Utara Online

7/12 Utara Online | Urban/Rural Area Land Records | Gujarat Bhulekh Naksha Online | Gujarat માં Online 7/12 Utara જોવાની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રીત

ખેડૂતોના પોતાની જમીન રેકોર્ડની વિગતો 7 12 Utara ના ઉતારામાં સમાવેશ થાય છે. 7/12 Utara રેકોર્ડમાં માલિકી, સર્વે નંબર, જમીનનો પ્રકાર, પાકની માહિતી, જમીનનું ક્ષેત્રફળ વગેરે માહિતીનો સમાવેશ થાય છે. 7/12 Utara અગત્યના રેકોર્ડ દ્વારાએ  જમીનમાં નવા પાક વાવેતર માટે પાક લોન મેળવવી માટે પણ ઉપયોગી છે.

7/12 ની નકલ Online

7/12 ની નકલ AnyRoR 7/12 Utara Online
ભાષા ગુજરાતી અને English
ઉદ્દેશ ગુજરાતના ખેડૂતો પોતાની જમીનના ૬, ૭/૧૨ અને ૮-અ
ઘરે બેઠા ઓનલાઈન કાઢી શકશે.
લાભાર્થી ગુજરાતના તમામ ખેડૂતો
Official Website AnyRoR Click Here
Official Website i-ORA Click Here

Anyror ગુજરાતમાં જમીનના રેકોર્ડની તપાસ કેવી રીતે કરવી

ગુજરાત 7/12, 8A, સાતબારા-ઉતારમાં મિલકતની માલિકી, પાકની માહિતી, જમીનનો પ્રકાર અને મિલકતના મ્યુટેશન રેકોર્ડ્સ સંબંધિત વિગતોનો સમાવેશ થાય છે. Anyror ગુજરાતમાં જમીન રેકોર્ડ તપાસવા માટે નીચેના પગલાં અનુસરો

Step 1: કોઈપણ ROR ગુજરાત વેબસાઇટની મુલાકાત લો

Step 2: “જુઓ જમીનનો રેકોર્ડ – ગ્રામીણ” ટેબ પર ક્લિક કરો.

જમીનનો રેકોર્ડ જુઓ

Step 3: આગલા પૃષ્ઠ પર, તમને VF6, VF7, VF8A અને 135D નોટિસ ફોર મ્યુટેશન સહિતની કેટલીક લિંક્સ સાથે પરિચય કરાવવામાં આવશે.

કેટલીક લિંક્સ

Step 4: 7/12 જમીનના રેકોર્ડ તપાસવા માટે, ઉપરની છબી પર બતાવ્યા પ્રમાણે VF7 સર્વે નંબર વિગતો પર ક્લિક કરો.

Step 5: તે પછી, તાલુકા, જિલ્લો, સર્વે નંબર અને ગામ સહિતની તમામ વિગતો દાખલ કરો, તમારા જમીનના રેકોર્ડની ઍક્સેસ મેળવો.

8A અથવા 8/12 જમીનનો રેકોર્ડ કેવી રીતે તપાસવો

Step 1: anyror.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લો

Step2: “જુઓ જમીનનો રેકોર્ડ – ગ્રામીણ” ટેબ પર ક્લિક કરો.

ગ્રામીણ ટેબ

Step 3: આગલા પૃષ્ઠ પર, તમને VF6, VF7, VF8A અને 135D નોટિસ ફોર મ્યુટેશન સહિતની કેટલીક લિંક્સ સાથે પરિચય કરાવવામાં આવશે.

Step 4: નીચેના ચિત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે VF8A ખાટા વિગતો પસંદ કરો.

VF8A ખાટા

Step 5: તે પછી, તાલુકા, જિલ્લો, સર્વે નંબર અને ગામ સહિતની તમામ વિગતો દાખલ કરો અને તમારા જમીનના રેકોર્ડને ઍક્સેસ કરવા માટે “વિગતો મેળવો” પર ક્લિક કરો.

સર્વે નંબર સાથે ગુજરાતમાં સાતબારા કેવી રીતે તપાસો

Step 1: anyror.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લો

Step 2: “જુઓ જમીનનો રેકોર્ડ – ગ્રામીણ” ટેબ પર ક્લિક કરો.

Step 3: આગલા પૃષ્ઠ પર, તમને VF6, VF7, VF8A અને 135D નોટિસ ફોર મ્યુટેશન સહિતની કેટલીક લિંક્સ સાથે પરિચય કરાવવામાં આવશે.

Step 4: VF7 સર્વે નંબર વિગતો પર ક્લિક કરો, જે રીતે તમે પહેલા કર્યું છે.

Step 5: તે પછી, તમારી રેકોર્ડ વિગતો જોવા માટે તાલુકા, જિલ્લો, સર્વે નંબર અને ગામ સહિતની તમામ વિગતો દાખલ કરો.

ગુજરાતમાં જમીન માલિકનું નામ કેવી રીતે તપાસવું

Step 1: anyror.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લો

Step 2: “જુઓ જમીનનો રેકોર્ડ – ગ્રામીણ” ટેબ પર ક્લિક કરો.

Step 3: આગલા પૃષ્ઠ પર, તમને VF6, VF7, VF8A અને 135D નોટિસ ફોર મ્યુટેશન સહિતની કેટલીક લિંક્સ સાથે પરિચય કરાવવામાં આવશે.

Step 4: તમે આમાંથી કોઈપણ એક લિંક પર ક્લિક કરી શકો છો, જરૂરી ફીલ્ડ્સ ભરી શકો છો, સબમિટ કરી શકો છો અને જમીનના રેકોર્ડની વિગતોમાં જમીન માલિકનું નામ જોઈ શકો છો.

કોઈપણ ROR ગુજરાત લેન્ડ રેકોર્ડ ઓનલાઈન કેવી રીતે તપાસવું

Step 1: anyror.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લો

Step 2: “જુઓ જમીનનો રેકોર્ડ – ગ્રામીણ” ટેબ પર ક્લિક કરો.

Step 3: આગલા પૃષ્ઠ પર, તમને VF6, VF7, VF8A અને 135D નોટિસ ફોર મ્યુટેશન સહિતની કેટલીક લિંક્સ સાથે પરિચય કરાવવામાં આવશે.

Step 4: તમે તમારી જરૂરિયાત મુજબ આમાંથી કોઈપણ એક લિંક પર ક્લિક કરી શકો છો, જરૂરી ફીલ્ડ્સ ભરી શકો છો, સબમિટ કરી શકો છો અને તમારા જમીનના રેકોર્ડની વિગતો જોઈ શકો છો.

જમીનના રેકોર્ડ મિલકતની માલિકીનું સમર્થન કરે છે અને જો જમીન સંબંધિત કોઈ વિવાદ થાય તો તેનો પુરાવા તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે. તે ફરજિયાત દસ્તાવેજોમાંનું એક છે જે વેચાણકર્તાએ જમીનના વેચાણ દરમિયાન ખરીદનારને આપવાનું હોય છે.

કોઈપણ ગુજરાતમાં સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે?

Anyror Gujarat પર ઉપલબ્ધ સેવાઓ નીચે સૂચિબદ્ધ છે:

 • VF – 8A ખાટા વિગતો
 • VF – 7 સર્વે નંબર વિગતો
 • VF – 6 પ્રવેશ વિગતો
 • મહેસૂલ કેસની વિગતો
 • જૂની સ્કેન કરેલ VF – 6 એન્ટ્રી વિગતો
 • જૂની સ્કેન કરેલ VF – 7/12 વિગતો
 • Nondh નંબર વિગતો
 • માલિકના નામ દ્વારા સર્વે નંબર જાણો
 • જાહેર કરાયેલ ગામ માટે જૂનામાંથી નવો સર્વે નંબર
 • માલિક નંબર દ્વારા ખાટાને જાણો
 • સંકલિત સર્વે નંબર વિગતો
 • મહિના અને વર્ષ દ્વારા પ્રવેશ સૂચિ
 • પરિવર્તન માટે 135-D નોટિસ