આજ ના હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ | હિંમતનગર બજાર ભાવ | હિંમતનગર માર્કેટિંગ યાર્ડ | APMC Himatnagar

આજ ના હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ | હિંમતનગર બજાર ભાવ | હિંમતનગર માર્કેટિંગ યાર્ડ | APMC Himatnagar

Users can also change the market yard while using this app so it’s very good to compare all the Gujarat markets bhav. We also have calculative features where you can count the price of your crop’s weight.

જણસીનું નામ
એરંડા
ઘઉં
મકાઈ
કપાસ
ચણા
તમાકુ
ગવાર

Located in the Sabarkantha district of Gujarat, Himatnagar was founded by Sultan Ahmed Shah in the 15th century, who named it after himself.

Sabarkantha District. The district consist of 13 talukas namely Bayad, Bhiloda, Dhansura, Himmatnagar, Idar, Khedbrahma, Malpur, Meghraj, Modasa, Prantij, Talod, Vadali, Vijaynagar.