મગફળી ટેકાના ભાવ | ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મગફળી ટેકાના ભાવ માટે રજીસ્ટ્રેશન અને તારીખ

મગફળી ના ભાવ | મગફળી ટેકાના ભાવ | ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મગફળી ટેકાના ભાવ માટે રજીસ્ટ્રેશન અને તારીખ

ગુજરાતના મગફળીના ખેડૂત માટે ટેકાના ભાવ રજીસ્ટ્રેશન ખુશ ખબર અને મગફળી ટેકાના ભાવ માટેનું રજીસ્ટ્રેશન તથા ખરીદી અને મહત્વની માહિતી જાણવા માટે અમારે સાથે જોડાયેલા રહો.
કયારે થશે મગફળી ટેકાના ભાવ માટે રજીસ્ટ્રેશન

આગામી તારીખ: 7-10-2021 થી 27-10-2021 એટલે 20 દિવસ સુધીમાં સરકાર દ્વારા Minimum support price અથવા લઘુતમ ટેકાના ભાવ માટેના ફોર્મ ભરવાના શરૂ થઈ ગયા છે. જેમાં ખેડૂતમિત્રોને મગફળી ટેકાના ભાવ માટે રજીસ્ટ્રેશન માટે કેટલા દસ્તાવેજ જરૂરી એની માહિતી આપવામાં આવી છે. તથા સરકાર દ્વારા કેટલા પ્રમાણ માં ખરીદી કરવી એની માહિતી આપવામાં આવશે.

ટેકાના મગફળી ભાવ માટે રજીસ્ટ્રેશન
સરકાર દ્વારા ખરીફ સીઝન 2021 માં ખેડૂતમિત્રો પાસેથી ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી માટે ગુજરાત સરકારની આ એજન્સી તરીકે ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિમિટેડ ની નિમણુંક કરવામાં આવેલ છે.

સરકાર શ્રીએ જણાવેલ વાવેતર તથા ઉત્પાદનના આધારે સમગ્ર રાજ્યમાં તમામ APMC (માર્કેટયાર્ડ) ખરીદી કેન્દ્ર ખાતે મગફળી ખરીદી કરવાની થાય છે. જરૂર જણાએ જે તે APMC (માર્કેટયાર્ડ) ખાતે એક કરતા વધુ કેન્દ્ર ઉભા કરવાના રહેશે.

મગફળીના ટેકાના ભાવ

ગુજરાત મગફળીના ટેકાના ભાવ રૂ. 5550 પ્રતિ ક્વિન્ટલ એટલે કે રૂ. 1110 પ્રતિ 20  કિ.ગ્રા. ભાવ સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. અને મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી લાભ પાંચમ એટલે કે 9 નવેમ્બર 2021 ના ખરીદી શરૂ કરવામાં આવશે.
કેવી રીતે સરકાર મગફળીની ખરીદી કરશે

મગફળીનો જથ્થો ભારત સરકારના ધોરણો મુજબ ફેરએવરેજ કવોલિટી (FQ) મુજબ ખરીદી કરવા આવશે. હેક્ટર દીઠ જિલ્લાવાર ઉત્પાદકતા મુજબ ખરીદી કરવામાં આવશે તથા પ્રતિ દિન / પ્રતિ ખેડૂત 63 ગુણી 30 કિલો લેખેની મર્યાદા માં ખરીદી કરવામાં આવશે.

નોંધણી બાબતે કોઈ મુશ્કેલી જણાયતો નિગમના હેલ્પલાઇન નંબર 8511171718 અથવા 8511171719 ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો, ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિમિટેડના મેનેજરની યાદીમાં જણાવ્યું છે.ટેકાના ભાવે મગફળી રજીસ્ટ્રેશન દસ્તાવેજ

  • આધાર કાર્ડ 
  • બેન્ક પાસબુક અથવા કેન્સલ ચેક
  • જમીનના 7/12 અને 8-અ ના દાખલા
  • તલાટીનો પાણી પત્રકનો દાખલો અથવા 7/12 માં નોંધણી કરાવવી જરૂરી

મગફળી ટેકાના ભાવે રજીસ્ટ્રેશન પોર્ટલ

  • આગોતરી નોંધણી માટે – N.I.C. ના પોર્ટલ
  • http//ipds.gujarat.gov.in